Realizacje
 1. 1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa autostrady A-2 na odcinku Dąbie – Emilia oraz Emilia – Stryków II

  Budowa Autostrady A-2 na odcinku:
  • Dąbie – Emilia – kontrakt nr 2004/PL/16/C/PT/001-6 odcinek o długości 39,8 km. Roboty realizowane w okresie 09.2004 – 06.2006.Kontrakt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, realizowany według warunków FIDIC. Wartość kontraktu 103,7 mln Euro.

  • Emilia – Stryków II – kontrakt nr 2003/PL/16/P/PT/020-02 odcinek o długości 18,1 km. Roboty realizowane w okresie 09.2004 – 07.2006.Kontrakt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności, realizowany według warunków FIDIC. Wartość kontraktu 51,8 mln Euro.
  INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostraOddział w Łodzi ul. Roosvelta 9 90 – 056 Łódź

  2. Nadzór inwestorski dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 od km 6+025 do km 27+411 na odcinku od granicy Warszawy do Leszna, na terenie gmin Stare Babice, Leszno; powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie. Etap II – o długości 3,475 km od granicy Warszawy do m. Stare Babice.
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa – Leszno. Etap II na odcinku od km 6+740 do km 9+500. Projekt nr Z/2.14/I/1.1.1/1541/05 współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  Realizowany w okresie od 11. 2005 do 06.2008.
  Wartość projektu: 8 591 801,18 PLN brutto

  INWESTOR
  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  ul. Kruczkowskiego 3
  00 – 380 Warszawa
  3. Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania: Utworzenie Regionalnych Pracowni: Cytostatyków i Żywienia Pozajelitowego na bazie apteki szpitalnej – przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi
  Modernizacja dawnego budynku pralni mieszczącego się na terenie WSS im. M. Kopernika w Łodzi na potrzeby pracowni: Cytostatyków i Żywienia Pozajelitowego.
  Projekt nr Z/2.10/1.3.2/316/04 współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizowany w okresie od 05.2006 do 03.2007r.
  Wartość projektu 2 439 689,43 PLN.

  INWESTOR
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  im. M. Kopernika w Łodzi
  ul. Pabianicka 62
  93 – 513 Łódź
  4. Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w Mniszkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mniszków
  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej o łącznej długości 30,6 km oraz budową oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m3/dobę w gminie Mniszków. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizowany w okresie od 05.2005 do 01.2007r.
  Wartość projektu 10 884 467,84 PLN.

  INWESTOR:
  Gmina Mniszków
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10
  26 – 341 Mniszków
  5. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szczyrku
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie miasta Szczyrk. Projekt obejmuje pięć rejonów, w których przewidziana jest realizacja inwestycji. Są to:
  ul. Turystyczna i Beskidzka, Szczyrk Biła, Szczyrk Górny, ul. Myśliwska od ul. Orzechowej do tartaku, Oś. Dunacie. Projekt przewiduje wybudowanie łącznie 14,65 km sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w systemie grawitacyjnym. Długość kolektorów zbiorczych wyniesie 11,25 km, natomiast długość przyłączy prowadzących do budynków 3,4 km. Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizowany od 06. 2007 do 06. 2008
  Wartość projektu: 9 723 102,52 PLN brutto

  INWESTOR
  Miasto Szczyrk
  ul. Beskidzka 4
  43 – 370 Szczyrk

  6. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol
  Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz ścieżką rowerową na długości 2,7 km na terenie Bedonia, Andrespola, Wiśniowej Góry i Stróży. Projekt nr Z/2.10/I/1.1.1/34/05 współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizowany w okresie od 09. 2006 do 07. 2008 Kontrakt realizowany według warunków kontraktowych FIDIC.
  Wartość projektu: 7 621 551,99 PLN brutto.

  INWESTOR
  Powiat Łódzki Wschodni
  ul. Sienkiewicza 3
  90 – 954 Łódź
  7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Wzmocnienie drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 336+249 do km 339+963 i od km 343+195 do km 346+945: „B”
  Rozbudowa drogi krajowej nr 2 gr. Województwa wielkopolskiego – Krzesin wraz z przebudową obiektów inżynierskich na odcinkach od km 336+249 do km 339+963 i od km 343+195 do km 346+945. Kontrakt nr 2/05/R/2007 realizowany w okresie od 09. 2007 do 12. 2007 Kontrakt realizowany według warunków kontraktowych FIDIC.

  Wartość projektu: 52 576 863,92 PLN brutto

  INWESTOR:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  ul. Roosvelta 9
  90 – 056 Łódź

  8. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A1)
  Zakres robót, nad którymi był pełniony nadzór w okresie w okresie od 11.07.2007 do 14.12.2009r obejmował:

  Etap I
  roboty drogowe, w tym:
  • budowę ulicy Śląskiej GP2/2 na odcinku od ulicy Tomaszowskiej do km 2+810,0
  • budowę odcinka ulicy stanowiącej wjazd / wyjazd na teren spółki transportowej Spedcont (w miejsce likwidowanego podwiązania obecnego) klasy L1/2 o długości około 100m.
  • przebudowę ulicy Tomaszowskiej na odcinku ok. 300m.
  • przebudowę ulicy Transmisyjnej na długości ok. 120m.
  • budowę skrzyżowania rondo „Tomaszowska”
  • budowę skrzyżowania skanalizowanego zespolonego „Spedcont”
  • budowę skrzyżowania skanalizowanego „Śląska-Transmisyjna”
  • budowę skrzyżowania skanalizowanego „Śląska-Łącznik Zachodni”
  • budowę skrzyżowania skanalizowanego „Śląska-Łącznik Wschodni”
  Budowa świetlnej sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniach:
  • Łącznik Zachodni
  • ul. Transmisyjna
  • Łącznik Wschodni
  Budowa oświetlenia ulicznego.
  Przebudowa istniejących linii napowietrznych SN – 15 kV oraz linii napowietrznych i kablowych NN
  Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV i światłowodów EXATEL zawieszonych na tej linii.
  Przebudowa linii napowietrznej WN 220 kV Janów – Pabianice i Janów – Piotrków Tryb
  Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
  Przebudowa wodociągów
  Gospodarka zielenią
  Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

  Etap III
  roboty drogowe, w tym:
  • budowę tzw. Łącznika Wschodniego klasy Z1/2 o długości ok. 300 m,
  • budowę drogi odciążającej wzdłuż północnej granicy fabryki DELL’a na odc. pomiędzy Łącznikiem Zachodnim a Łącznikiem Wschodnim,
  • budowę drogi odciążającej o długości ok. 1 530 m klasy L1/2 biegnącej wzdłuż południowej granicy DELL’a w pasie terenu między ogrodzeniem fabryki a terenem PKP stacji Łódź-Olechów na odcinku pomiędzy Łącznikiem Zachodnim a Łącznikiem Wschodnim,
  • budowę rond: „Spedcont”, „Dell’a”, Pętla”,
  • budowę skrzyżowania skanalizowanego „Łącznik Zachodni – droga odciążająca północna – wjazd na GPZ PKP Energetyka”,
  • budowę pętli autobusowej.
  Budowa oświetlenia ulicznego
  przebudowa istniejących linii napowietrznych NN 1 kV
  Gospodarka zielenią
  Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

  Etap II A
  roboty drogowe, w tym:
  • budowę ulicy Śląskiej GP2/2 na odcinku od km 2+810,00 do km 5+050,00
  • przebudowę ulicy Zakładowej klasy Z na długości 220m
  • przebudowę ulicy Nery klasy L na długości 160m
  • budowę Ronda Wschodniego
  • budowę skrzyżowania skanalizowanego „Zakładowa”
  • budowę skrzyżowania „Nery”
  • budowę ronda „A1”
  • budowę ścieżki rowerowej i chodników
  • budowę zatok autobusowych
  • montaż stalowych barier ochronnych typu SP-07 i SP-09
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz oznakowania pionowego
  Budowę świetlnej sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ul. Śląska – ul. Zakładowa
  Budowę oświetlenia ulicznego
  Przebudowę istniejącej linii napowietrznych SN – 15 kV w rejonie ul. Zakładowej
  Przebudowę istniejącej linii napowietrznych NN – 1 kV w rejonie ul. Zakładowej oraz w rejonie ul. Nery
  Przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Śląska – ul. Zakładowa oraz budowa sieci teletechnicznej kablowej
  Przebudowę sieci wodociągowej Ø 315 w ul. Zakładowej wraz z hydrantem podziemnym
  Budowę kanalizacji deszczowej Ø300 – Ø1400 o łącznej długości 2244m wraz z przyłączami
  Budowę odwodnienia ulicznego o łącznej długości 1278,48m
  Budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Śląskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nery i ul. Zakładową o łącznej długości 600m
  Roboty wyburzeniowe (budynki mieszkalne i gospodarcze)
  Gospodarkę zielenią

  Etap II B
  roboty drogowe, w tym:
  • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713 – ul. Rokicińskiej klasy GP 2/2, na odcinku
  • od km 9+975 do km 10+710
  • budowę Ronda Rokicińska - klasa Z 1 x 2 wraz z sygnalizacją świetlną
  • budowę ścieżki rowerowej i chodników
  • budowę zatok autobusowych wraz z ustawieniem wiat przystankowych
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz oznakowania
  • pionowego
  Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Śląska – Rokicińska
  Budowę oświetlenia ulicznego
  Przebudowę istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV w rejonie ul. Rokicińskiej
  Przebudowę istniejącej linii kablowej SN 15 kV w rejonie ul. Rokicińskiej i ul. Malowniczej
  Przebudowa istniejących linii kablowych i napowietrznych NN – 1 kV w rejonie ul. Rokicińskiej
  Przebudowę linii WN 110 kV Janów – Odlewnia – słup Nr 10
  Przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Rokicińska – ul. Śląska
  Przebudowę magistrali wodociągowej Ø 800 (Janów 4)
  Przebudowę magistrali wodociągowej Ø 800 (Tomaszów – Łódź)
  Likwidację istniejących przyłączy wodociągowych wzdłuż ul. Rokicińskiej wraz z przebudową hydrantów
  Budowę kanalizacji deszczowej Ø300 – Ø1400 o łącznej długości 3 197,44 m wraz z przyłączami
  Budowę odwodnienia ulicznego o łącznej długości 2000,79m
  Budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Rokicińskiej o łącznej długości 180 m wraz z przesuwnymi bramami wjazdowymi
  Roboty wyburzeniowe (budynki mieszkalne i gospodarcze)
  Gospodarkę zielenią

  Wartość robót Etap I-III: 102 0011 677,19 PLN brutto
  Kontrakt realizowany wg. Warunków kontraktowych FIDIC

  INWESTOR
  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
  ul . Piotrkowska 175
  90 - 447 Łódź
  9. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowy kanalizacji ogólnospławnej DN 0,30 – 0,60 m dla Białołęki – Henrykowa i Wiśniewa
  Zadanie realizowane w ramach projektu: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza III ”, objęte finansowaniem ze środków Funduszu Spójności na podstawie decyzji komisji Wspólnot Europejskich z dnia 9 grudnia 2005r.

  Nr 2005 PL 16 C PE 003 – 10.1 Budowa 1616 m kanalizacji ogólnospławnej na terenie dzielnice Białołęka w Warszawie:
  ul. Fleminga (DN 500, DN 600); ul. Szałasa (DN 300); ul. Sąsiedzka (DN 300); ul. Samowarowa (DN 300); ul. Rozewska (DN 300);
  ul. Pułaskiego (DN 300, DN 400).

  Kontrakt realizowany w okresie od 01. 2008 do 11.2009
  Wartość projektu 1 221 771,60 EUR
  Kontrakt realizowany wg. Warunków kontraktowych FIDIC

  INWESTOR
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  w M. St. Warszawie S.A
  Pl. Starynkiewicza 5
  02 – 015 Warszawa

  10. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania Rozbudowa ulicy Zachodniej od ul. Legionów do ul. Lutomierskiej w Łodzi
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Zachodniej, która swoim zakresem obejmuje:

  Jezdnię wschodnią – długość 825,32 m
  Jezdnię zachodnią – długość 826,28 m

  Budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika, wykonanie robót związanych z modernizacją istniejących jezdni i przebudową skrzyżowań, wykonanie
  stałej organizacji ruchu, wykonanie odwodnienia oraz przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami, usunięcie kolizji kabli energetycznych i sieci telekomunikacyjnej, wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem, zabezpieczenie kanału rzeki Łódki.

  Kontrakt realizowany w okresie od 03.2008 do 12.2008
  Wartość robót: 26.332.207,81 PLN brutto

  INWESTOR
  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
  ul. Piotrkowska 175
  90 – 447 Łódź

  11. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silniczka – Maluszyn (I etap – budowa mostu w Maluszynie wraz z dojazdami)

  Wyżej wymieniona inwestycja zawiera następujące branże:

  1. Konstrukcyjno – Mostowa
  • remont tymczasowego mostu drogowego stalowego, składanego typu WD – 80
  • budowa nowego mostu wantowego o rozpiętości 55,60 m i długości 79,30 m

  2. Drogowa – przebudowa dojazdów do mostu o długości ok. 1,5 km.

  3. Elektryczna
  • budowa oświetlenia drogowego (linie oświetleniowe, kablowe, zasilanie kablowe rozdzielni oświetleniowych,
  • rozdzielnia kablowa wolnostojąca).
  • usunięcie kolizji energetycznych istniejącej sieci NN – 0,4 kV

  4. Teletechniczna (przebudowa kabli, sieci miejscowej, przebudowa kanalizacji rozdzielczej, przebudowa szafki
  800 par).

  5. Sanitarna (odwodnienie, odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni mostu, dojazdów, zabezpieczenie,
  dostosowanie istniejącej sieci wodociągowej do projektowanej niwelety drogi).

  6. Zieleń (wycinka drzew i krzewów).

  Kontrakt realizowany w okresie od 07.2008 do 03.2011
  Kontrakt realizowany wg. Warunków kontraktowych FIDIC.
  Wartość robót: 22.302.703,38 PLN brutto

  INWESTOR
  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3
  30 – 113 Łódź
  12. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silniczka – Maluszyn od km 13+500 do km 17+553 w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silniczka – Maluszyn”
  Branża drogowa:
  Dostosowanie parametrów przedmiotowej drogi do klasy technicznej G, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni i poboczy, poprawę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi, rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia115kN/oś.
  Budowę chodników w obszarach zabudowanych, budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych, budowę, przebudowę lub korektę wjazdów indywidualnych i zjazdów do pól, wykonanie elementów organizacji ruchu.
  Branża mostowa:
  Rozbiórka istniejącego 1- przęsłowego obiektu mostowego, budowa nowego mostu w km 14+980 (o dł. całkowitej 5,80 m) na klasę obciążenia A
  Roboty branżowe:
  Przebudowa wodociągu, odprowadzenie wód opadowych z przebudowanej drogi, przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej, przebudowa oświetlenia.
  Kontrakt realizowany w okresie od 02.2009 do 12.2011

  Wartość robót: 11.924.972,23 PLN brutto

  INWESTOR
  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3
  30 – 113 Łódź

  13. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Rozbudowa ul. Pabianickiej w Łodzi, na odc. od rzeki Ner do granicy miasta
  Zakres rzeczowy obejmuje:
  • roboty drogowe
  • roboty torowe
  • kanalizację deszczową
  • odwodnienie
  • budowę oświetlenia
  • budowę drenażu torowiska tramwajowego
  • przebudowę mostu drogowego
  • budowę muru oporowego
  • budowę ekranów akustycznych
  • ekspedycję przy pętli tramwajowej
  • wymianę okien
  • wycinkę drzew i urządzenie zieleni

  Kontrakt realizowany w okresie od 11.2008r. do 09.2009
  Wartość projektu: 41 530 673,92 PLN brutto
  Kontrakt realizowany wg. Warunków kontraktowych FIDIC

  INWESTOR
  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
  ul . Piotrkowska 175
  90 - 447 Łódź

  Zakres rzeczowy obejmuje:

  • roboty drogowe
  • odcinek od rzeki Ner do węzła: klasa G2/3 + T
  • odcinek od węzła do granic miasta Łodzi: klasa Z1/2 + T
  • rozbiórkę budynków
  • kanalizację deszczową
  • odwodnienie
  • kanalizację sanitarną
  • przebudowę sieci wodociągowej Ø 400, Ø 315, Ø 200 wraz z przyłączami
  • budowę sygnalizacji świetlnej
  • usunięcie kolizji elektroenergetycznych SN i NN
  • roboty teletechniczne (przebudowa kabli światłowodowych)
  • wycinkę drzew i urządzenie zieleni

  Kontrakt realizowany w okresie od 10.2008r. do 09.2009
  Wartość projektu: 34 631 586,12 PLN brutto

  INWESTOR
  Inter Ikea Centre Polska S.A.
  Janki, Pl. Szwedzki 3
  05 - 090 Raszyn
  14. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Słupia Gaj – Jeżów w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Jeżów – Skierniewice – granica województwa
  Droga wojewódzka nr 705 stanowi główny ciąg łączący miejscowości Brzeziny z miejscowością Skierniewice.
  Projektowana przebudowa drogi i budowa chodnika zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 68+472 do km 68+875 na terenie gminy Słupia w powiecie Skierniewickim i przebiega przez miejscowość Słupia.

  Podstawowy zakres inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 705 obejmuje:

  • poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 705, klasa G, KR3
  • przebudowę zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 - strona prawa/lewa,
  • przebudowę chodnika - strona prawa/lewa,
  • przebudowę zatok autobusowych - strona prawa/lewa,
  • wykonanie odwodnienia; udrożnienie przydrożnych rowów,
  • wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie projektowanej przebudowy,
  • wykonanie przebudowy konstrukcji istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości i szerokości przebudowywanego odcinka drogi,
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego (dostosowanie do aktualnych przepisów).

  Kontrakt realizowany w okresie od 10.2008r. do 12.2009
  Wartość projektu: 14 094 991,82 PLN (brutto)

  INWESTOR
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź
  15. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i Nr 713 na odcinku Niewiadów – Ujazd – Tomaszów Mazowiecki

  I ETAP - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 715 od km 25+700 do km 28+500
  na odcinku Niewiadów – Ujazd.

  W związku z przebudową drogi woj. nr 715 planowana inwestycja obejmuje przebudowę następujących elementów:

  • od km 25+700 do km 28+500 - długość 2 800 m,
  • zatoka autobusowa - 6 szt.,
  • przepusty - 3 szt.,
  • skrzyżowania skanalizowane trójwlotowe - 1 szt.,
  • skrzyżowania skanalizowane czterowlotowe - 2 szt.,
  • skrzyżowania zwykłe trójwlotowe - 7 szt.,
  • skrzyżowania zwykłe czterowlotowe - 2 szt.,
  • skrzyżowania typu rondo - 1 szt.,
  • most na rzece Piasecznica - 1 szt.,
  • przebudowa i oczyszczenie rowów melioracyjnych,
  • urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe,
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu – ogrodzenia segmentowe, bariery energochłonne, azyle dla pieszych,
  • urządzenia ochrony środowiska,
  • przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,
  • chodniki na całości rozbudowanego odcinka po jednej lub po obu stronach, w zależności od miejscowych wymagań,
  • ścieżka rowerowa o długości około 1470 m,
  • przebudowa istniejących zjazdów,
  • wykonanie oznakowania docelowego poziomego i pionowego,
  • organizacja ruchu na czas budowy,
  • budowa przyłączy energetycznych, sygnalizacji świetlnych i oświetlenia drogowego.

  II ETAP - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 od km 37+013 do km 46+560 na odcinku Ujazd – Tomaszów Mazowiecki.

  W związku z przebudową drogi woj. nr 713 planowana inwestycja obejmuje przebudowę następujących elementów:

  • zatoka autobusowa - 16 szt.,
  • pętla autobusowa - 2 szt.,
  • przepusty - 16 szt.,
  • skrzyżowania skanalizowane trójwlotowe - 2 szt.,
  • skrzyżowania zwykłe trójwlotowe - 6 szt.,
  • skrzyżowania zwykłe czterowlotowe - 1 szt.,
  • skrzyżowania typu rondo - 1 szt.,
  • skrzyżowanie z ruchem okrężnym i placem postojowym - ok. 7000 m2,
  • przebudowa i oczyszczenie rowów melioracyjnych,
  • urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe,
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu – ogrodzenia segmentowe, bariery energochłonne, azyle dla pieszych,
  • urządzenia ochrony środowiska,
  • przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,
  • chodniki na całości rozbudowanego odcinka po jednej lub po obu stronach, z wyłączeniem odcinka miedzy Ujazdem i Sangrodzem oraz miedzy skrzyżowaniem drogi gminnej i powiatowej w Tobiaszach,
  • ścieżka rowerowa,
  • przebudowa istniejących zjazdów,
  • wykonanie oznakowania docelowego poziomego i pionowego,
  • organizacja ruchu na czas budowy,
  • nasadzenie zieleni jako kompensacja przyrodnicza do wyciętych drzew.
  • budowa przyłączy energetycznych, sygnalizacji świetlnych i oświetlenia drogowego.

  Kontrakt realizowany w okresie od 10.2008r. do 11.2011r.
  Wartość projektu: 58.830.840,00 PLN (brutto)
  Kontrakt realizowany wg. Warunków kontraktowych na urządzenia i budowę z projektowaniem FIDIC

  INWESTOR
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź

  16. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Podtrzcianna – Nowy Kawęczyn
  Zakres robót objętych nadzorem zawiera branżę drogową i obejmuje:

  • wykonanie poszerzenia i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni – szer. 6,5m.
  • przebudowa zatok autobusowych,
  • przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,
  • przebudowa i budowa chodników,
  • przebudowa zjazdów na pola i do posesji,
  • wykonanie odwodnienia – udrożnienie rowów,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

  Kontrakt realizowany w okresie od 10.2008r. do 12.2009r.
  Wartość projektu: 11 088 532,24 PLN brutto

  INWESTOR
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź
  17. Pełnienie funkcji Menagera Projektu dla zadania: Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego, realizowanego w ramach zintegrowanego projektu będącego indywidualnym projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 o nazwie Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego, (nr IPI/173/207) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Drogi
  Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest modernizacja i budowa infrastruktury technicznej Terenów Przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego. Realizacja projektu obejmuje inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej mającej zapewnić dogodne połączenia z istniejącym systemem komunikacji miejskiej, wojewódzkiej i krajowej:
  • przebudowa ul. Łąkowa na odcinku o długości 792,00 m
  • przebudowa ul. Langiewicza na odcinku o długości 530,50 m
  • przebudowa ul. Kościelnej na odcinku o długości 1 757,50 m
  • przebudowa ul. Ks. Janika na odcinku długości 486,36 m
  • przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku o długości 1 566,50 m
  • budowy drogi (ul. Projektowana) o łącznej długości 632,00 m
  • budowy kanalizacji deszczowej, budowy chodników, oświetlenia ulicznego i rond

  Wod-kan
  Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest modernizacja i budowa infrastruktury technicznej Terenów Przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego. Realizacja projektu obejmuje inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:
  • budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 3 909,00 m, pozwalającej doprowadzić wodę z systemu wodociągowego miasta do Terenów Przemysłowych
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 647,20 m, pozwalającej odprowadzić ścieki z Terenów Przemysłowych do systemu kanalizacyjnego miasta

  W wyniku realizacji projektu zostaną uzbrojone trzy obszary Terenów Przemysłowych:
  Obszar A – ul. Kościelna od ul. Łódzkiej do granicy miasta, ul. Cegielniana łącznie z przepustem od strony ul. Kościelnej, droga od ul. Kościelnej do dogi przy Gillette, ul. Ks. Kazimierza Janika, teren położony pomiędzy ul. Łąkową, Langiewicza i Ks. Kazimierza Janika o łącznej powierzchni około 54 ha.
  Obszar B – ul. Łąkowa (od ul. projektowanej do ul. Łódzkiej), ul. Łódzka w obrębie skrzyżowania, ul. Spółdzielcza, ul. Spółdzielcza (do ul. Słowackiego) o łącznej powierzchni około 40 ha.
  Obszar C - ul. Niesięcin, ul. Zgierska, ul. Dąbrowa, Srebrna Dąbrowa do ul. Spółdzielczej o łącznej powierzchni około 40 ha.

  Kontrakt realizowany w okresie od 10.2008r. do 12.2009r.
  Wartość projektu: 53 265 105,48 PLN brutto

  INWESTOR
  Gmina Konstantynów Łódzki
  ul. Zgierska 2
  95-050 Konstantynów Łódzki

  18. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ulicy Piastowskiej wraz z drogami dojazdowymi w Ożarowie Mazowieckim w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową Warszawa – Poznań i powiązania z trasą ekspresową S8 (odcinek węzeł Konotopa – węzeł Prymasa Tysiąclecia)
  Zakres robót, nad którymi był pełniony nadzór w okresie od 03.2010r. do 11.2012r. obejmował:

  • przebudowę istniejącej ulicy Piastowskiej o długości 823 m i szerokości 7 m znajdującej się na terenie miejskim (klasa techniczna drogi Z, kategoria ruchu KR 4);
  • budowę 5 dróg dojazdowych o długości 810 m (klasa techniczna dróg L, D kategoria ruchu KR 1-2);
  • budowę nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej DP 1517 nad linią kolejową Warszawa – Poznań (km PKP 12+746,93 ) o długości 65,10 (rozpiętość teoretyczna 55 m) i szerokości 14,10 m w km 0+380 – 0+436 o klasie obciążenia A zgodnie z PN-85/S-10030;
  • budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego (wysokie nasypy zbrojonych od km 0+130 do km 0+676);
  • budowę ciągów pieszych i rowerowych;
  • budowę zjazdów;
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
  • przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia;
  • przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia;
  • budowę kablowych linii elektroenergetycznych;
  • przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej;
  • przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych żyłami miedzianymi;
  • przebudowę gazociągu średniego ciśnienia;
  • przebudowę urządzeń automatyki kolejowej;
  • przebudowę sieci trakcyjnej;
  • budowę odwodnienia drogi;
  • budowę kanalizacji deszczowej;
  • budowę dwóch zbiorników infiltracyjnych;
  • oczyszczenie przydrożnych rowów infiltracyjnych;
  • wykonanie zieleni drogowej.
  Kontrakt realizowany w okresie od 03.2010r. do 11.2012r.
  Wartość projektu: 25.255.599,47 PLN brutto

  INWESTOR:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

  19. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej Nr S14 Bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów – Dobroń
  Zakres robót, nad którymi był pełniony nadzór w okresie od 16.07.2010r. do 27.06.2012r. obejmował:
  • wyburzenie obiektów budowlanych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren drogi
  • budowę obwodnicy w nowym śladzie na parametrach drogi klasy GP od km: 61+363,47 do km 66+928,82; oraz na parametrach drogi klasy S od km 66+928,82 do km 76+546,43
  • budowę trzech węzłów drogowych typu WB
  • budowę dwóch łącznic (jednej docelowej i jednej tymczasowej) dla przewidywanego do budowy w późniejszym okresie węzła typu WA
  • budowę dwóch łącznic dowiązujących w rejonie węzła Ruda
  • przebudowę istniejących dróg przecinających projektowaną obwodnicę
  • budowę dróg dojazdowych wzdłuż obwodnicy
  • budowę zbiorników retencyjno-odparowujących
  • budowę ekranów akustycznych
  • przebudowę / budowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z drogą
  • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających
  • budowę oświetlenia drogowego
  • budowę 15 obiektów inżynierskich
  • przepusty żelbetowe skrzynkowe i małe mosty pod drogą krajową nr 14 bis, S14 oraz dróg klas niższych
  • infrastruktura podziemna i naziemna
  • wykonanie przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń sieciowych
  Wartość kontraktu na roboty: 421.058.539,68 PLN netto
  INWESTOR:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  ul. Roosvelta 9
  90 – 056 Łódź

  20. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zdanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850,

  21. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Budowa północnej obwodnicy miasta Gostynin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265

  22. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck – Ruszki na odcinku od 0+105,97 do km 9+419,13 na terenie gmin Łąck, Gąbin, powiatu płockiego, województwa mazowieckiego

  23. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Strykowa

  24. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

  25. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa ulicy Śląskiej wraz z ulicami odciążającymi na odcinku od ul. Rokicińskiej do ulicy Tomaszowskiej – etap II odcinek od łącznika wschodniego do ulicy Rokicińskiej z przebudową ulicy Rokicińskiej km 2+810,00 ÷ 5+189,00

  26. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania:
  • Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask – węzeł Róża) od km 174+200 do km 183+350, odcinek 7 (węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00
  • Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 8 (węzeł Róża – węzeł Wrocław) od km 183+350,00 do km 202+700,00
  • Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 9 (węzeł Wrocław) od km 202+700,00 do km 204+000,00”
  27. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00,

  28. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa mostu przez rzekę Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin – Sokoły

  29. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem
  • Etap IA – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie projektowym dla odcinków: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, w tym nadzorowanie pozyskiwania wszystkich uzgodnień i pozwoleń koniecznych dla rozpoczęcia robót budowlanych
  • Etap IB – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie projektowania i realizacji robót dla Odcinka 3, wraz z podsystemem sterowania i nadzoru tunelu, w tym nadzorowanie pozyskiwania wszystkich uzgodnień i pozwoleń koniecznych dla rozpoczęcia robót budowlanych.
  Firma pełniła nadzór nad etapem projektowania i obejmowało osiem odcinków:
  Odcinek 1. odcinek od al. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z pętlą przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki do ul. Bratysławskiej ze skrzyżowaniem al. Waltera-Janke.
  Odcinek 2. odcinek od ul. Bratysławskiej ze skrzyżowaniem al. Waltera-Janke, ul. Karolewska, al. Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego do skrzyżowania al. Bandurskiego – al. Włókniarzy wraz z odcinkiem al. Włókniarzy od Al. Bandurskiego do ul. Kopernika.
  Odcinek 3. odcinek al. Adama Mickiewicza za skrzyżowaniem z al. Włókniarzy do al. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego.
  Odcinek 4. odcinek al. Marszałka Józefa Piłsudskiego za skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego do ul. Wodnej.
  Odcinek 5. odcinek al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Wodnej do ul. Rokicińskiej do Ronda Inwalidów (bez ronda).
  Odcinek 6. odcinek od ul. Rokicińskiej od Ronda Inwalidów (z rondem) do pętli Augustów (wraz z pętlą).
  Odcinek 7. Nowy odcinek linii tramwajowej od pętli Augustów do pętli przy ŁSSE.
  Odcinek 8. OSSR - w trakcie realizacji poszczególnych odcinków powinna zostać zrealizowana również budowa kompleksowego obszarowego systemu sterowania ruchem.
  Zadanie obejmowało następujący zakres prac:
  • przebudowa i budowa torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • przebudowę i budowę tramwajowej sieci trakcyjnej wraz z układem zasilania,
  • przebudowę i budowę układu drogowego,
  • budowę obiektów inżynierskich (tunel, estakada, mury oporowe, kładki dla pieszych)
  • przebudowę linii energetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu,
  • przebudowę i budowę systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa) wraz z odwodnieniem torowiska,
  • przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
  • przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej wysokoprężnej, średnioprężnej i niskoprężnej,
  • przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczych,
  • przebudowę urządzeń teletechnicznych,
  • roboty wyburzeniowe,
  • roboty konstrukcyjno-budowlane (budowa 1 nowej stacji prostownikowej wraz z przyłączami, oraz przebudowę 5 istniejących stacji prostownikowych trakcyjnych),
  • budowę kompleksowego systemu obszarowego sterowania ruchem,
  • budowę systemów wentylacyjnych,
  • przebudowę i budowę sygnalizacji ulicznych.
  • zieleń
  • sprawy ochrony środowiska

  Nadzór nad robotami budowlanymi dotyczył odcinka 3 i obejmował:
  przebudowę i budowę torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • tor zielony – 636 mb
  • tor z płyt prefabrykowanych – 1.940 mb
  • tor w podlewie ciągłym – 3.564 mb
  • sieć trakcyjna została wykonana jako sieć trakcyjna półskompensowana i jako sieć trakcyjna płaska
  • przebudowę i budowę układu drogowego
  • nowe jezdnie w poziomie -1 na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Kilińskiego (pod obiektami mostowymi) – szerokość 7,00 m, długość (jezdnia północna 1.134,23 m, jezdnia południowa 1.070,58 m, łączna powierzchnia 15.685 m²
  • przebudowa jezdni górnych i skrzyżowań – strona północna al. Mickiewicza na odc. Piotrkowska – Gdańska; strona południowa al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego na odc. Gdańska – Wólczańska
  • chodniki – łączna długość chodników – ok. 2.050 m; łączna powierzchnia – 9.060 m2
  • ścieżki rowerowe
  • zjazdy
  • miejsca postojowe
  • perony przystankowe
  • oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu bariery betonowe, linowe, wygrodzenia
  • odwodnienie nowowybudowanych i przebudowanych jezdni zostało wykonane za pomocą wpustów odwodnieniowych wraz z przykanalikami

  budowę obiektów inżynierskich
  • Kładka dla pieszych (długość kładki – 48,75 m; całkowita szerokość – 6,72 m;
  • Ściany oporowe
  • Estakada tramwajowa na odc. Gdańska - Wólczańska
  • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Wólczańskiej
  • Estakada tramwajowa na odc. Wólczańska – Kościuszki
  • Tunel pomiędzy al. Kościuszki a ul. Piotrkowską
  • Estakada tramwajowa na odc. Piotrkowska - Sienkiewicza
  • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Sienkiewicza
  • Estakada tramwajowa na odc. Sienkiewicza - Kilińskiego

  Wartość robót: 102 0011 677,19 PLN brutto

  INWESTOR
  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
  ul . Piotrkowska 175
  90 - 447 Łódź

  30. Wsparcie Zamawiającego w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją współfinansowaną ze środków POIiŚ w zakresie dokończenia budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 264+000

  31. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8

  32. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8

  33. Pełnienie nadzoru nad kontynuacją projektowania i realizacją robót oraz zarządzania trzema kontraktami pn.:
  • Kontynuacja projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn na odc. od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 310+000
  • Kontynuacja projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn na odc. od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010
  • Kontynuacja projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn na odc. od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie II odcinek od km 320+010,do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950

  34. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przebudowy układu drogowego wokół Dworca Łódź Fabryczna oraz przebudowy ul. Kilińskiego
  Zadanie 1 – Przebudowa ul. Tramwajowej i Węglowej wraz z budową linii tramwajowej
  Przebudowa ul. Tramwajowej i Węglowej wraz z budową linii tramwajowej
  Przebudowa układu drogowego
  Przebudowa zjazdów do posesji przyległych do pasa drogowego
  Budowa nawierzchni chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Tramwajowej
  Budowa miejsc postojowych przy ul. Tramwajowej
  Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tramwajowej
  Budowa ścieżki rowerowej po północnej stronie ul. Węglowej
  Budowa chodników po południowej stronie ul. Węglowej
  Budowa torowiska tramwajowego wspólnego z jezdnią ul. Tramwajowej
  Budowa torowiska tramwajowego wspólnego z jezdnią ul. Węglowej
  Budowa przystanków tramwajowych przy ul. Węglowej, Tramwajowej oraz Narutowicza
  Instalacja sterowania i ogrzewania zwrotnicy na węźle rozjazdowym Narutowicza - Tramwajowa
  Budowa podstacji trakcyjnej
  Przebudowa oświetlenia
  Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Narutowicza - Tramwajowa
  Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN i nn
  Przebudowa wodociągu
  Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej
  Przebudowa sieci teletechnicznej
  Rozbiórki obiektów budowlanych
  Zieleń

  Wartość robót: 25.782.050,01 PLN brutto

  Zadanie 2 – Przebudowa ul. Wierzbowej od Narutowicza do ul. Nowowęglowej
  Przebudowa ul. Wierzbowej od Narutowicza do ul. Nowowęglowej
  rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania pasa drogowego: nawierzchnie dróg, chodniki, murki oporowe, zjazdy, elementy istniejącego uzbrojenia, itp.
  przebudowa nawierzchni ulicy Wierzbowej polegająca na wymianie i wzmocnieniu konstrukcji ulicy, korekcie geometrii drogi w rejonie skrzyżowania,
  przebudowa nawierzchni istniejących chodników
  przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów
  rozbudowa odwodnienia – budowa nowych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do istniejących kanałów deszczowych, wymiana i regulacja istniejącej infrastruktury technicznej,
  przebudowa oświetlenia ulicznego – przestawienie latarń kolidujących z nowym układem drogowym
  usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
  gospodarka zieleni pasa drogowego – wyręby drzew, odtworzenie zieleńców

  Wartość robót:2.799.153,84 PLN brutto

  Zadanie 3 – Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego
  Przebudowa układu drogowego w ul. Kilińskiego (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Tuwima) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Nawrot
  Przebudowa torowiska wraz z budową przystanków tramwajowych
  Przebudowa trakcji tramwajowej
  Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN i nn
  Przebudowa sieci kanalizacyjnej
  Przebudowa sieci gazowej / przyłącza gazowe
  Przebudowa sieci teletechnicznej
  Przebudowa sieci hydrantowej
  Przebudowa odwodnienia
  Przebudowa oświetlenia
  Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Nawrot
  Zieleń
  Wartość robót: 10.200.954,48 PLN brutto

  INWESTOR
  Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul . Piotrkowska 175
  90 - 447 Łódź

  35. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa drogi powiatowej oraz dróg gminnych w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii o dł. ok. 2410mb oraz drogi gminnej w Łuszczanowicach o dł. ok. 300mb - wraz z infrastrukturą techniczną.
  Część 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E oraz dróg gminnych nr: 101364E, 101365E w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości dróg ok. 2410 mb (w trakcie realizacji)

  36. Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Nowowęglowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (w trakcie realizacji)

  37. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd (w trakcie realizacji)

 1. Modernizacja obiektów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi wraz z ich częścią zabytkową.

Projekt został sfinansowany ze środków unijnych będących w dyspozycji:

 • Fundacji EKOFUNDUSZ
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Doradztwo było realizowane w latach 2003 – 2005.

 

 1. Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - budynki przy ul. Sucharskiego 1,2,3,4,5,6,7 i 8

Projekt został sfinansowany ze środków będących w dyspozycji:

 • Fundacji EKOFUNDUSZ
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Doradztwo było realizowane w okresie 01.2006 – 08.2006.

 

 1. Uporządkowanie gospodarki cieplnej w obiektach szkolno-oświatowych Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi ul. Wodna 34/36

Projekt został sfinansowany ze środków unijnych będących w dyspozycji:

 • Fundacji EKOFUNDUSZ
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Doradztwo było realizowane w latach 2004 – 2005

Rok 2004

 1. Budynek parafii rzymsko-katolickiej we wsi Zachorzów, Gm. Sławno
 2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Unewel, Gm. Sławno
 3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Olszowiec, Gm. Sławno
 4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Topolice, Gm. Sławno
 5. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Chełsty, Gm. Sławno
 6. Budynek Biblioteki Publicznej Gminy Żarnów, filia w Skórkowicach
 7. Budynek Szkoły Podstawowej w Kunicach, Gm. Sławno

 

Rok 2005

 1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie
 2. Budynki produkcyjno-biurowe przedsiębiorstwa Grupa BMG – SAGITARIUS MARIELLA S.C. w Zgierzu
 3. Budynek Zakonu O.O. Bonifratrów w Łodzi
 4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórkowicach, Gm. Żarnów
 5. Budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mazewie, Gm. Daszyna
 6. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębenicach, Gm. Żarnów
 7. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdyszewicach, Gm. Żarnów
 8. Budynek Hotelowy – zespół zabytkowy klasy „0” poklasztorny Opactwa Cystersów w Sulejowie
 9. Budynek Hotelowego Przedsiębiorstwa turystyczno-handlowego Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim
 10. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszonej Woli, Gm. Żarnów
 11. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszowicach, Gm. Żarnów
 12. Budynek Użyteczności Publicznej – Kurii Archidiecezji Łódzkiej, ul. Zgierska
 13. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, Gm. Poddębice
 14. Budynek Towarzystwa „Dom Ludowy” w Łowiczu
 15. Budynek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie
 16. Budynek Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie
 17. Budynek Centrum Dermatologii Estetycznej i Rehabilitacji w Łodzi
 18. Zespół budynków klasztoru i kościoła O.O. Dominikanów w Gidlach
 19. Budynek kościoła parafii Rzymskokatolickiej M.B. Królowej Polski w Bedoniu, Gm. Andrespol
 20. Budynki mieszkalne Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lipowa” w Radomsku
 21. Budynki mieszkalne Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ozorkowie
 22. Zespół budynków produkcyjno-biurowych „JAWO” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli
 23. Budynki Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, filia w Ostrowie Wielkopolskim
 24. Budynek Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach

 

Rok 2006

 1. Budynek Polskiego Związku Głuchych, Oddział w Łodzi
 2. Budynek Kościoła rzymsko-katolickiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach
 3. Budynek Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
 4. Adaptacja budynku dla potrzeb szkolnictwa wyższego w Turku
 5. Budynek biurowo-usługowy Kutnowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w upadłości w Kutnie
 6. Budynek Kościoła i Klasztoru Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny Siostry Prezentki w Psarach, Gm. Sławno
 7. Zespół budynków III Szpitala Miejskiego im. Dr Karola Jonschera w Łodzi
 8. Budynek biurowo-socjalny Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego w Łodzi
 9. Budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „KLONOWA” w Łodzi
 10. Budynek rzymsko-katolickiej parafii M.B. Częstochowskiej w Żeraniach, Gm. Grabica
 11. Budynek Parafii rzymsko-katolicka św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi
 12. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy
 13. Budynek Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
 14. Budynek „POLIMEDICA” S.C. w Łodzi, ul. Wigury 19
 15. Budynek Gimnazjum w Zbludowicach – Busko-Zdrój
 16. Budynek kościoła rzymsko-katolickiej Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi

 

Rok 2007

 1. Budynek Świetlicy Wiejskiej i OSP – wieś Bedoń, Gm. Andrespol
 2. Budynek Szkoły Podstawowej w Witonii, Gm. Witonia
 3. Budynek Ośrodka Zdrowia w Kowiesach, Gm. Kowiesy
 4. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie
 5. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Antoniowie, Gm. Żarnów
 6. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Miedznej Murowanej, Gm. Żarnów
 7. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Soczówce, Gm. Żarnów
 8. Modernizacja oświetlenia drogowego, Gm. Kowiesy
 9. Modernizacja oświetlenia drogowego, Gm. Sadkowice
 10. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Antoniowie, Gm. Żarnów
 11. Aktualizacja audytu energetycznego lokalnej sieci cieplnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu
 12. Budynek Zakonu O.O. Franciszkanów w Łodzi
 13. Budynek Centrum Języka Angielskiego „LLOYD WOODLEY” w Łodzi
 14. Budynek biurowo-magazynowy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Topoli Królewskiej
 • Studium wykonalności Budowa kanalizacji sanitarnej w Andrespolu przy ul. Chopina i ulic przyległych
 • Studium wykonalności Budowa wodociągu połączeniowego w Andrespolu - Bedoń Przykościelny
 • Przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko dla 200 projektów z EFRR
 • Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie KPB Kutno Sp. z o.o.

Inwestycje zagraniczne realizowane przez nasz Personel Inżynierski.

w budowie