Archives
Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa Nowowęglowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (w trakcie realizacji)
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa drogi powiatowej oraz dróg gminnych w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii o dł. ok. 2410mb oraz drogi gminnej w Łuszczanowicach o dł. ok. 300mb - wraz z infrastrukturą techniczną. Część 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E oraz dróg gminnych nr: 101364E, 101365E w Łuszczanowicach i Łuszczanowicach Kolonii wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości dróg ok. 2410 mb  (w trakcie realizacji)
Wsparcie Zamawiającego w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją współfinansowaną ze środków POIiŚ w zakresie dokończenia budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 264+000
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Strykowa